ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ pgslot.vc

การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการใช้งานต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะต้องตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะต้องรับทราบ และตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานควรติดตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือใช้ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนด
 • จุดประสงค์ของการใช้ pgslot.vc คือการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เท่านั้น จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งไม่ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรง
 • รางวัลเงินสดที่ผู้ใช้ได้รับจากบริษัทเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการภายใต้บัญชีนี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง มีความผิดปกติ หรือการมีส่วนร่วม ในกรณีใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการในทุกกรณี
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการฝาก หรือทำรายการถอนเงินไปยังบัญชีของผู้ใช้ ต้องทำผ่านเจ้าของบัญชีนี้เท่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ผู้ใช้ต้องกระทำการอย่างสุภาพ และเหมาะสมในการใช้บริการทุกรูปแบบ อย่างเช่น แชท หรือแชทสด ผู้ให้บริการมีทีมงานที่มีส่วนร่วม และผู้ใช้บริการอื่นๆ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ย้ายหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบบริการเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาปิดบัญชี โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ ภายหลังการแจ้งเตือนแต่มีการเพิกถอนอย่างผิดปกติ และตามหลักการดำเนินการที่อธิบายไว้สำหรับค่าคอมมิชชั่นการฉ้อโกงหรือฉ้อโกง บริษัทจะหักยอดเงินคงเหลือทั้งหมดทันที

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • หากพบว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี การระงับ และการหักเงินทั้งหมดภายในบัญชี เพราะทางเราจะถือว่าเป็นค่าปรับสำหรับการละเมิดที่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทในภายหลัง
 • หากพบเจอสิ่งผิดปกติที่ผู้ใช้บริการพยายามละเมิด ละเมิด ฉ้อโกง หรือก่ออาชญากรรมด้วยวิธีการใดๆ บริษัทจะถือว่าบุคคลนั้นไม่น่าเชื่อถือ จะต้องระงับการให้บริการ หรือดำเนินการปิดบัญชีอย่างถาวรโดยยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่วางระหว่างการเล่นเกมทันที
 • บทลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีการตัดสินจะถือเป็นที่สิ้นสุด

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

 • บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ pgslot.vc เป็นทรัพย์สินทางปัญญา นำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางราชการซึ่งถูกกฎหมาย บริษัทอาจดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 • ข้อความ รูปภาพ เนื้อหา และบทความบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท รหัส อักขระ ลิงค์ ไฟล์ และอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์ คัดลอก 
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมเว็บไซต์ หากตรวจพบการประพฤติโดยมิชอบดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตราย บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้เลย

มาตรการสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน

 • หากมีการระบุผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของการฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบอย่างละเอียด และสามารถสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ทันที ระงับการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในวงกว้าง
 • บริษัทอาจระงับบัญชีบริการอย่างถาวร และไม่อนุญาตให้ถอนออกจากบัญชีนี้ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริง
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีการฟอกเงินที่น่าสงสัย การฝากและถอนที่ขัดแย้งกันจากธุรกรรมที่ผิดปกติทั้งสองอย่าง การเปิดบัญชีด้วยข้อมูลส่วนตัวที่น่าสงสัย เลือก IP ที่ผิดปกติ หรือมีประวัติการแบนก่อนหน้านี้ หากพบว่าเข้าข่าย บริษัทจะทำการตรวจสอบและให้สิทธิ์ในการจัดเตรียมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม เพื่อกระบวนการที่เป็นธรรมทั้งผู้ใช้บริการ และบริษัท
 
MGA

MGA The Malta Gaming Authority หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเกม แห่งประเทศมอลต้า ที่มีกฎหมายควบคุมและพัฒนาเกม คาสิโนออนไลน์มามากกว่า 25 ปี 

BMM Testlabs

BMM Testlabs ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัยเกม ที่ได้รับการรับรองจาก 13 ประเทศ มีสำนักงานในการควบคุมกว่า 14 สาขา โดยมีอำนาจศาลตัดสินกระทำผิดถึง 400 แห่ง

DCMS

Gambling Commission คณะกรรมการควบคุมการดูแลการกระทำผิด ของผู้ให้บริการด้านการพนัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาคณะกรรมการการพนัน (DCMS) 

 
Gaming Associates

Gaming Associates หน่วยทดสอบและวิจัยเกมได้รับการยอมรับในระดับสากล (ATF) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 17025 และ PCI QSA ได้รับการยอมรับทั่วโลก

pg slot

PG SLOT พีจี สล็อต ผู้ให้บริการตรงจาก PG Pocket Game Soft Online การันตีในด้านการให้บริการที่ตอบโจทย์และดีที่สุดในขณะนี้ ฝากถอนทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ รวดเร็ว ทันใจ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สมัคร pg slot วันนี้รับ เครดิตฟรีพีจี ที่แจกให้มากกว่าใคร

ช่องทางการติดต่อ