PGSLOT.VC เว็บสล็อตออนไลน์อันดับ 1 ไม่รับโบนัส ไม่ต้องทำเทิร์น ถอนได้สูงสุด 50 เท่า หรือไม่เกิน 2 แสนบาท อ่านเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้งานเว็บไซต์ pgslot.vc

การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการใช้งานต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ จะต้องตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะต้องรับทราบ และตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานควรติดตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้

แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการ

 • ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือใช้ข้อกำหนดอายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนด
 • จุดประสงค์ของการใช้ pgslot.vc คือการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์เท่านั้น จำกัดเฉพาะกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งไม่ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ หรือเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรง
 • รางวัลเงินสดที่ผู้ใช้ได้รับจากบริษัทเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการภายใต้บัญชีนี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • การกระทำใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง มีความผิดปกติ หรือการมีส่วนร่วม ในกรณีใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการในทุกกรณี
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการทำรายการฝาก หรือทำรายการถอนเงินไปยังบัญชีของผู้ใช้ ต้องทำผ่านเจ้าของบัญชีนี้เท่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ผู้ใช้ต้องกระทำการอย่างสุภาพ และเหมาะสมในการใช้บริการทุกรูปแบบ อย่างเช่น แชท หรือแชทสด ผู้ให้บริการมีทีมงานที่มีส่วนร่วม และผู้ใช้บริการอื่นๆ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ย้ายหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบบริการเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาปิดบัญชี โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการใดๆ ภายหลังการแจ้งเตือนแต่มีการเพิกถอนอย่างผิดปกติ และตามหลักการดำเนินการที่อธิบายไว้สำหรับค่าคอมมิชชั่นการฉ้อโกงหรือฉ้อโกง บริษัทจะหักยอดเงินคงเหลือทั้งหมดทันที

บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • หากพบว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี การระงับ และการหักเงินทั้งหมดภายในบัญชี เพราะทางเราจะถือว่าเป็นค่าปรับสำหรับการละเมิดที่มีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทในภายหลัง
 • หากพบเจอสิ่งผิดปกติที่ผู้ใช้บริการพยายามละเมิด ละเมิด ฉ้อโกง หรือก่ออาชญากรรมด้วยวิธีการใดๆ บริษัทจะถือว่าบุคคลนั้นไม่น่าเชื่อถือ จะต้องระงับการให้บริการ หรือดำเนินการปิดบัญชีอย่างถาวรโดยยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่วางระหว่างการเล่นเกมทันที
 • บทลงโทษต่อผู้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากมีการตัดสินจะถือเป็นที่สิ้นสุด

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

 • บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ pgslot.vc เป็นทรัพย์สินทางปัญญา นำเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางราชการซึ่งถูกกฎหมาย บริษัทอาจดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 • ข้อความ รูปภาพ เนื้อหา และบทความบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท รหัส อักขระ ลิงค์ ไฟล์ และอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์ คัดลอก 
 • ผู้ใช้ตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมเว็บไซต์ หากตรวจพบการประพฤติโดยมิชอบดังกล่าว หรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่เป็นอันตราย บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้เลย

มาตรการสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน

 • หากมีการระบุผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมอยู่ในขอบเขตของการฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ในการตรวจสอบอย่างละเอียด และสามารถสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ทันที ระงับการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในวงกว้าง
 • บริษัทอาจระงับบัญชีบริการอย่างถาวร และไม่อนุญาตให้ถอนออกจากบัญชีนี้ หากพบว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริง
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีการฟอกเงินที่น่าสงสัย การฝากและถอนที่ขัดแย้งกันจากธุรกรรมที่ผิดปกติทั้งสองอย่าง การเปิดบัญชีด้วยข้อมูลส่วนตัวที่น่าสงสัย เลือก IP ที่ผิดปกติ หรือมีประวัติการแบนก่อนหน้านี้ หากพบว่าเข้าข่าย บริษัทจะทำการตรวจสอบและให้สิทธิ์ในการจัดเตรียมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติม เพื่อกระบวนการที่เป็นธรรมทั้งผู้ใช้บริการ และบริษัท